ค่าสายตาปกติ เลนส์ถูก (Plano Lens)

วิธีการสั่งออเดอร์

เพื่อความรวดเร็วในการคอนเฟริ์มและจัดส่ง โปรดระบุจำนวนที่ต้องการโดยสั่งเรียงตามลำดับแบรนด์ไม่ข้ามรุ่นไปข้ามรุ่นมานะคะ(ลบรุ่นที่ไม่เอาออก)
หรือปริ้นใส่กระดาษแล้วระบุจำนวนมาด้านหลังหรือจะจดใส่กระดาษด้วยลายมือถ่ายรูปส่งไลน์แบบชัดเจนก็ได้ค่ะ

Dueba : ตัวถูก ( Wink=w / Prettydoll=pd / Sweety=st / Lollipop=lp / *New*)

แก้ไขล่าสุด 01/04/2566

Wink - Gray
PrettyDoll - Gray
Lolipop - Gray
Wink - Brown
PrettyDoll - Brown
Lolipop - Brown
Wink - Green
PrettyDoll - Green
Sweety - Green
Wink - Black
Wink - Choco
PrettyDoll - Choco
Wink - Pink
Wink - Violet
Wink - Red
PrettyDoll - Red
Sweety - Red