ค่าสายตาปกติ เลนส์แพง (Plano Lens)

วิธีการสั่งออเดอร์

เพื่อความรวดเร็วในการคอนเฟริ์มและจัดส่ง โปรดระบุจำนวนที่ต้องการโดยสั่งเรียงตามลำดับแบรนด์ไม่ข้ามรุ่นไปข้ามรุ่นมานะคะ(ลบรุ่นที่ไม่เอาออก)
หรือปริ้นใส่กระดาษแล้วระบุจำนวนมาด้านหลังหรือจะจดใส่กระดาษด้วยลายมือถ่ายรูปส่งไลน์แบบชัดเจนก็ได้ค่ะ

Dueba : ตัวถูก ( Wink=w / Prettydoll=pd / Sweety=st / Lollipop=lp / *New*)

แก้ไขล่าสุด 01/04/2566

Kitty Kawaii - Gray
Kitty Kawaii - Brown
Kitty Kawaii - Blue
Kitty Kawaii - Violet
Kitty Kawaii - Green
DreamColour - Gray
DreamColour - Brown
DreamColour - Blue
DreamColour - Green
DreamColour - Violet
DreamColour - Choco
DreamColour - Black